Skip to main content

Carlijn Welten maakte voor de GGZ de Podcast ‘Hoe de GGZ verandert’. Hiervoor spreekt ze met allerlei mensen over thema’s van verandering. In een van de afleveringen spreekt Carlijn met Kitlyn Tjin a Djie, een familietherapeut die Beschermjassen oprichtte. Kitlyn heeft een diep geloof in het belang van het betrekken van de (grotere) familie. Door aandacht te hebben voor (vergeten) familie-verhalen en samen op zoek gaan naar de kracht en de wijsheid die er altijd binnen een familie te vinden is, kom je verder. Want onze familie is onze basis en daarom is het belangrijk om de oplossingen te vinden bij de familie. Ook kinderen met een ouder in detentie kunnen veel kracht ervaren vanuit beschermjassen.

In deze podcast vertelt Kitlyn over haar visie op het betrekken van de familie, woont Carlijn een beschermjassen-sessie bij en spreekt met de ouders van het desbetreffende gezin over hoe zij deze sessie hebben ervaren.