Skip to main content

Menno Ezinga & Sanne Hissel van de Vrije Universiteit Amsterdam deden onderzoek naar kinderen van wie de moeders in detentie zitten. Ze vroegen moeders en verzorgers naar gedragsproblematiek en het welbevinden van deze kinderen. De data voor het onderzoek is verzameld bij vier vrouwengevangenissen in Nederland. De moeders en verzorgers vulden vragenlijsten in en werkten mee aan een interview.

De onderzoeksresultaten zijn te lezen in hun artikel. Uit het onderzoek komt naar voren dat de verzorgingssituatie van de kinderen zeer divers is. In het algemeen kampen de kinderen met zowel internaliserende als externaliserende gedragsproblematiek en met specifieke problemen gerelateerd aan de detentie van hun moeder. Daarnaast is er een verminderd welbevinden. Vaak was er al sprake van een verstoorde gezinsstructuur, verwaarlozing en aanverwante risicofactoren. Menno en Sanne gaan in de discussie in het artikel in op de resultaten van het onderzoek en doen aanbevelingen voor toekomstig onderzoek.