Skip to main content

Children of Prisoners Europe (COPE) maakte specifiek voor het gevangeniswezen een tool voor bewustwording van hun rol bij het herstel van de band tussen een gedetineerde ouder en hun kind. De tool is gebaseerd op een zogenaamde vier pijler-constructie, namelijk rechten, middelen, relaties en verantwoordelijkheden. De toolkit die hiervoor is gemaakt, is te vinden op de website van COPE.