Skip to main content

Om toekomstige professionals kennis te laten maken ons werk zijn, werkt expertisecentrum K I N D samen met een leergemeenschap van Avans Hogeschool. In een leergemeenschap werken eerste en tweedejaars-studenten gezamenlijk aan het verbeteren, voorkomen of oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Bij ons is dit vraagstuk kinderen met een ouder in detentie. Voor studenten is dit onderwerp meestal onbekend terrein. In het kader van Think Family stimuleren we in de leergemeenschap toekomstige sociaal professionals om kennis te maken met deze groep kinderen en hun situatie en wensen.

Gezamenlijk proces

In het traject met de leergemeenschap werken we vanuit een centrale vraag. Deze is: ‘Wat kunnen (toekomstige) professionals doen zodat kinderen met een ouder in detentie gehoord, gezien en begrepen worden door de sociale omgeving? We doen dit op zo’n manier dat studenten meteen vanaf het begin de focus leggen op de sociale omgeving van kinderen. We volgen met de leergemeenschap het volgende proces:

  1. Wie zijn betrokken? Het is belangrijk om te verkennen welke partijen er allemaal betrokken zijn in de situatie waarin er sprake is van een ouder in detentie. Denk aan de andere ouder, de leerkracht op school, vriendjes in de buurt, de wijkagent, de dansjuf, de voetbalcoach en/of hulpverleners die al bekend zijn bij het gezin. De eerste stap is dan ook verkennen wie er allemaal betrokken zouden kunnen zijn bij dit vraagstuk.

  2. Wat is er aan de hand? We praten niet over maar mét, dus is de tweede stap gericht op het achterhalen van wensen en behoeften van bepaalde groepen betrokken partijen. Wat vertellen leerkrachten dat hen zou helpen om het vraagstuk aan te pakken? Of trainers bij sportverenigingen? Of professionals die werken in de wijk?

  3. Ideeën verzamelen. We bedenken niet voor maar bedenken samen wat mogelijke oplossingen zouden kunnen zijn. De derde stap is dan ook gericht op het verzamelen van ideeën. Dit doen we met (een vertegenwoordiging vanuit) de groepen mensen uit de sociale omgeving en professionals.

  4. Ideeën kiezen en actieplan maken. Het blijft niet alleen bij bedenken. De vierde stap gaat over het maken van concrete plannen om ideeën uit te werken. Een idee kan zijn om iets te ontwerpen, bijvoorbeeld een praatpapier om het thema bespreekbaar te maken of het maken en verspreiden van een video of podcast. We denken out of the box.

  5. Actie. De laatste stap is het in de praktijk uitproberen van dat wat bedacht is. En ervan leren. Dus evalueren we regelmatig en passen ontwerpen aan. Het resultaat van het doorlopen van deze stappen is dat er mooie producten ontstaan. Minstens zo belangrijk is dat de centrale vraag zichzelf beantwoordt. Namelijk door met (toekomstige) professionals en mensen uit de sociale omgeving op zoek te gaan naar dat wat werkt, gaan zij kinderen met een ouder in detentie zien, horen en begrijpen.