Skip to main content

Met het project Krachtig Thuis werkten professionals en vrijwilligers van Exodus Zuid-Holland een jaar lang samen met 17 gedetineerden en hun ‘thuisfronten’: (ex-)partners, kinderen, broers, zussen, ouders en grootouders. Samen brachten we de uitdagingen waarmee deze gezinnen geconfronteerd worden in kaart en zochten we naar oplossingen om hun kracht te vergroten. Krachtig Thuis werd mede mogelijk gemaakt door het experimenteer- en ontwikkelprogramma Koers & kansen van de sanctie-uitvoering en fonds Konferentie Nederlandse Religieuzen/PIN (Projecten in Nederland).

Uitdagingen

In 7 van de 17 gezinnen die meededen aan het project speelden kinderen van gedetineerden een rol. In totaal ging het om 13 kinderen waarvan 10 minderjarigen en 3 jongvolwassenen. Uitdagingen waar deze kinderen mee kampten en die deels of grotendeels samenhingen met de detentie van een van hun ouders waren onder andere:

  • Contactbehoud en/of herstel met de gedetineerde ouder;
  • Verbeteren van de pedagogische situatie en de veiligheid thuis tijdens en na detentie (waaronder ook aandacht voor het doorbreken intergenerationele criminaliteit);
  • Beschikken over financiële middelen voor zaken als schoolreisjes en PI-bezoek;
  • Verbeteren huisvestingssituatie en/of voorkomen verlies van huisvesting;
  • Verbeteren van de onzekere verblijfsstatus in Nederland;
  • Verkrijgen van meer inzicht en houvast m.b.t. de detentiesituatie van de ouder.

Verbinding

In de praktijk bleek de belangrijke sleutel voor het verbeteren van de situatie van de kinderen steeds weer te bestaan uit verbinding. En dan met name het beter verbinden van de bij het gezin betrokken organisaties en personen. Door een brug te vormen tussen de binnenwereld van de PI (waar één van de ouders verbleef) en de buitenwereld in de gemeenten (waar de kinderen verbleven), ontdekten we oplossingsroutes die voorheen niet zichtbaar waren. De muren die beide werelden scheiden zijn momenteel vaak hoger en dikker dan nodig en wenselijk.

Doen wat mogelijk is

Een belangrijke vraag is waar de verantwoordelijkheid, het mandaat en de capaciteit ligt om te doen wat mogelijk en nodig is voor deze kinderen. Door te doen en te durven, en de poorten in die muren te blijven zoeken, blijkt dat er meer kan dan we geneigd zijn te denken. Meer details over het project zijn te vinden op de website van Exodus ZuidHolland. De resultaten van het project zijn beschreven in een rapport. 

Roselyne van der Heul en Diede Scheurwater zijn medewerkers van Exodus ZuidHolland

De tekening is gemaakt door Jack Henderson