Skip to main content

Vier vrijwilligersorganisaties – Gevangenenzorg Nederland, Exodus Nederland, Humanitas en Bonjo – vroegen samen met K I N D aandacht voor versoepeling en ondersteuning van bezoek voor kinderen aan hun gedetineerde ouder. Het doel is stappen te zetten en te kijken naar wat wel kan voor ouder en kind. De brief aan de Vaste Kamercommissie Justitie en Veiligheid werd door verschillende Kamerleden ondersteund. Stieneke van der Graaf (CU) stelde meerdere vragen aan minister Sander Dekker, waarbij ze het belang van de families en kinderen naar voren bracht. Ook Van Nispen (SP) en Van der Staaij (SGP) benoemden in hun betoog de kinderen. Minister Sander Dekker houdt vooralsnog augustus aan voor eerste versoepelingen maar hij wil wel testen of er stappen gezet kunnen worden in de tussentijd, ook voor oudere kinderen. Van der Graaf diende hierop een motie in. De minister heeft een positief oordeel meegegeven over de motie. Hij is bereid te kijken naar wat mogelijk is. Op 2 juli 2020 wordt op de motie gestemd.

We zullen als organisaties, daar waar wij kunnen, bijdragen aan het zoeken naar mogelijkheden voor versoepeling van ouder-kind bezoek.