Skip to main content

Voor kinderen is het bezoeken van hun vader in de gevangenis altijd een spannend moment. Wanneer het bezoek soepel verloopt, voelt het kind zich sneller op zijn of haar gemak. Maar we kunnen als Penitentiaire Inrichtingswerker (piw’er) niet alle gebruikelijke veiligheidsvoorschriften in een gevangenis zomaar opzij zetten. Wat we wel kunnen is het kind zo goed mogelijk voorbereiden op het (eerste) bezoek. Het kind krijgt voorafgaand aan het eerste bezoek een fotoboek toegestuurd. Hierin staan foto’s van de looproute vanaf de ingang van de Penitentiaire Inrichting (PI) naar de gezinskamer of de activiteitenruimte. Het kind krijgt te zien wat het kan verwachten in de PI.

De band tussen vader en kind

We hebben gemerkt dat het voor een kind belangrijk is om te zien waar papa verblijft. In principe mag een kind in principe niet op een leefafdeling of in een cel mag komen. Maar we hebben tijdens een speciale middag voor de kinderen wel eens een bezoek gebracht aan de cel van vader. Zo kan het kind met eigen ogen zien dat meegenomen knutselwerkjes of foto’s in de cel hangen. En dat is weer belangrijk voor het behouden en verbeteren van de band tussen vader en kind.

Kindvriendelijke benadering

We horen terug dat de ruimtes die wij gebruiken voor het bezoek zeer kindvriendelijk zijn. Er liggen spelletjes en speelgoed en er hangen vrolijke posters en knutselwerkjes van kinderen die op bezoek zijn geweest. In de activiteitenruimte hebben de gedetineerde vaders kleurrijke wandschilderingen aangebracht. We willen het kind juist het gevoel geven dat het niet in een gevangenis op bezoek is. Het bezoekmoment proberen we zo ontspannen mogelijk te laten verlopen. In de genoemde ruimte organiseren we regelmatig workshops voor vader en kind, zoals een kookworkshop. De gedetineerde vader kan dan samen met zijn kind – onder begeleiding van ons – een gezonde maaltijd bereiden. Een plezierige en leerzame activiteit voor beiden. Er ontstaat contact en er wordt iets samen gedaan.

Goede begeleiding

Het werken op de vadervleugel heeft als meerwaarde dat de groep gedetineerden met eenzelfde doel op de afdeling verblijft: tijdens en na detentie een goede vader zijn voor hun kinderen. Wij en met ons de gezinsfunctionaris en diverse ketenpartners helpen de vaders met verschillende zaken. Denk aan het aanvragen en begeleiden van bezoek. Ook kijken we samen welke opleiding of training geschikt is. Zo bieden we onder meer de workshop ‘Mijn kind en ik‘ van Exodus aan. Vaders krijgen handvatten aangereikt om hun vaderrol (nog) beter te vervullen. We begeleiden ook het Skypecontact tussen vader en kind. Zo kan vader meehelpen met huiswerk of met enige regelmaat horen wat het kind heeft gedaan op school of in vrije tijd.

Tijdens deze bijzondere periode kunnen kinderen extra vaak Skypen met papa. Zodat het kind de dagelijkse belevenissen in coronatijd met vader kan delen en dat vader op zijn beurt kan uitleggen waarom het kind niet op bezoek mag komen.

Marc, piw’er vadervleugel Esserheem (PI Veenhuizen)