Skip to main content

Als gevolg van het COVID-19 virus en de bijbehorende maatregelen hebben kinderen en hun gedetineerde ouders elkaar sinds 13 maart 2020 niet meer gezien. Hoe gaan gevangenissen hiermee om? En wat betekent dit voor kinderen en hun gedetineerde ouders? Onderzoeker Angela Verhagen belde met vier gevangenissen en schreef hierover een artikel voor het vakblad Sancties. 

Geconcludeerd wordt dat het werken aan herstel van de ouder-kindrelatie een lastig onderwerp blijkt te zijn. De COVID-19 pandemie maakt expliciet dat het Nederlands gevangeniswezen nog een traject heeft af te leggen om inhoudelijk, methodisch en praktisch een professioneel handelingskader voor het herstel van de ouder-kind relatie uit te werken

U kunt het artikel ‘Herstel de relatie tussen gedetineerde ouder en kind – juist nu‘ nu als pdf downloaden van onze website. Het betreft een voorpublicatie. Voor het oktober-nummer van Sancties wordt een uitgebreider artikel geschreven waarin we ook, samen met het gevangeniswezen, een geactualiseerde inkijk geven in hoe kinderen en hun gedetineerde ouder op dat moment contact met elkaar onderhouden.